Năm 2008

CTY CỔ PHẦN XD PHƯỚC THÀNH

CTY CỔ PHẦN XD PHƯỚC THÀNH

 • Chủ đầu tư : CTY CỔ PHẦN XD PHƯỚC THÀNH
 • Địa điểm : Số 21, Đường 24, Khu dân cư HimLam, Bình Hưng - Bình Chánh.
 • Sản phẩm cung cấp : BÔNG THỦY TINH VÀ LƯỚI TRÁNG KẼM
 • Diện tích : 81 CUỘN BTT VÀ 14 CUỘN LƯỚI TRÁNG KẼM
NHÀ MÁY SX MALIGOT

NHÀ MÁY SX MALIGOT

 • Chủ đầu tư : NHÀ MÁY SX MALIGOT
 • Địa điểm : KCN AVATAR - TP.BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI
 • Sản phẩm cung cấp : VÁN COFA PHỦ PHIM
 • Diện tích : 226 TẤM
LOTECO-KCN LONG BINH, DN

LOTECO-KCN LONG BINH, DN

 • Chủ đầu tư : NHÀ XƯỞNG LOTECO
 • Địa điểm : KCN LONG BÌNH - ĐỒNG NAI
 • Sản phẩm cung cấp : Cách nhiệt mái sản phẩm Bông phủ Foil nhôm NFR1
 • Diện tích : 100ha
NHÀ VĂN PHÒNG CAN SPORTS

NHÀ VĂN PHÒNG CAN SPORTS

 • Chủ đầu tư : NHÀ VP CAN SPORTS
 • Địa điểm : HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU - TỈNH TÂY NINH
 • Sản phẩm cung cấp : Ván Coffa phủ phím
 • Diện tích : 10,000 M2
NHÀ XƯỞNG CANSPORTS (GĐ1)

NHÀ XƯỞNG CANSPORTS (GĐ1)

 • Chủ đầu tư : NHÀ XƯỞNG CAN SPORT
 • Địa điểm : HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU - TỈNH TÂY NINH
 • Sản phẩm cung cấp : Bông thủy tinh
 • Diện tích : 24,408 M2
NHÀ KHO CÔNG TY UNILIVER’S

NHÀ KHO CÔNG TY UNILIVER’S

 • Chủ đầu tư : NHÀ KHO CÔNG TY UNILIVER’S
 • Địa điểm : : VSIP I – BÌNH DƯƠNG
 • Sản phẩm cung cấp : Cách nhiệt mái sản phẩm NFR2
 • Diện tích : 27,000 M2
CÔNG TY CAMPLAS MOULD

CÔNG TY CAMPLAS MOULD

 • Chủ đầu tư : CÔNG TY CAMPLAS MOULD
 • Địa điểm : KCN AMATA – ĐỒNG NAI
 • Sản phẩm cung cấp : Cách nhiệt mái sản phẩm Bông thủy tinh
 • Diện tích : 2,880 M2
NHÀ MÁY NHỰA ĐẠT HÒA

NHÀ MÁY NHỰA ĐẠT HÒA

 • Chủ đầu tư : NHÀ MÁY NHỰA ĐẠT HÒA
 • Địa điểm : KCN MỸ PHƯỚC 2 - BD
 • Sản phẩm cung cấp : Cách nhiệt mái sản phẩm túi khí
 • Diện tích : 25,200 M2
CÔNG TY TNHH SECUREMAN VN

CÔNG TY TNHH SECUREMAN VN

 • Chủ đầu tư : CÔNG TY TNHH SECUREMAN VN
 • Địa điểm : KCN MỸ PHƯỚC 2 BD
 • Sản phẩm cung cấp : Cách nhiệt mái sản phẩm Bông phủ giấy bạc
 • Diện tích : 3,410 M2

  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  • PHONG KINH DOANH 2
   (0283) 911 7201
  • PHONG KINH DOANH 1
   (0283) 911 7203
  HOT LINE: 0903852255