Năm 2015

SAMSUNG 3 - KCN YÊN BÌNH 1 - THÁI NGUYÊN

SAMSUNG 3 - KCN YÊN BÌNH 1 - THÁI NGUYÊN

 • Chủ đầu tư : SAMSUNG 3 - KCN YÊN BÌNH 1 - THÁI NGUYÊN
 • Địa điểm : KCN YÊN BÌNH 1 - PHỔ YÊN - THÁI NGUYÊN
 • Sản phẩm cung cấp : BÔNG THỦY TINH 24KG - 75MM 2 MẶT BẠC
 • Diện tích : 6,012 M2
CỬA HÀNG VINA HOÀNG DŨNG ĐỒNG NAI

CỬA HÀNG VINA HOÀNG DŨNG ĐỒNG NAI

 • Chủ đầu tư : CỬA HÀNG VINA HOÀNG DŨNG ĐỒNG NAI
 • Địa điểm : BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI
 • Sản phẩm cung cấp : BÔNG THỦY TINH 12KG - 50MM MỘT MẶT BẠC
 • Diện tích : 7,000 M2
ZIFA KHU KINH TẾ MANHATTANT, TỈNH SVAYRIENG - CAMPUCHIA

ZIFA KHU KINH TẾ MANHATTANT, TỈNH SVAYRIENG - CAMPUCHIA

 • Chủ đầu tư : ZIFA KHU KINH TẾ MANHATTANT, TỈNH SVAYRIENG - CAMPUCHIA
 • Địa điểm : HẢI QUAN CỬA KHẨU MỘC BÀI
 • Sản phẩm cung cấp : BÔNG THỦY TINH 10KG - 75MM 1 MẶT BẠC
 • Diện tích : 7,704 M2
CÔNG TY THÉP VIỆT

CÔNG TY THÉP VIỆT

 • Chủ đầu tư : CÔNG TY THÉP VIỆT
 • Địa điểm : CỤM KCN PHÚ CƯỜNG - ĐỊNH QUÁN - ĐỒNG NAI
 • Sản phẩm cung cấp : BÔNG THỦY TINH 12KG - 50MM 1MẶT BẠC
 • Diện tích : 13,032 M2
SAMSUNG ELECTRONICS CE COMPLEX - VD4 - HỒ CHÍ MINH

SAMSUNG ELECTRONICS CE COMPLEX - VD4 - HỒ CHÍ MINH

 • Chủ đầu tư : SAMSUNG ELECTRONICS CE COMPLEX - VD4 - HỒ CHÍ MINH
 • Địa điểm : KCN CÔNG NGHỆ CAO - QUẬN 9 - HỒ CHÍ MINH
 • Sản phẩm cung cấp : BÔNG THỦY TINH 24KG - 75MM 2 MẶT BẠC
 • Diện tích : 13,896 M2
 SAMSUNG ELECTRONICS CE COMPLEX - VD2 + VD3 - HỒ CHÍ MINH

SAMSUNG ELECTRONICS CE COMPLEX - VD2 + VD3 - HỒ CHÍ MINH

 • Chủ đầu tư : SAMSUNG ELECTRONICS CE COMPLEX - VD2 + VD3 - HỒ CHÍ MINH
 • Địa điểm : KCN CÔNG NGHỆ CAO - QUẬN 9 - HỒ CHÍ MINH
 • Sản phẩm cung cấp : BÔNG THỦY TINH 24KG - 75MM 2 MẶT BẠC
 • Diện tích : 18,960 M2
SAMSUNG ELECTRONICS CE COMPLEX - SEHC2 - HỒ CHÍ MINH

SAMSUNG ELECTRONICS CE COMPLEX - SEHC2 - HỒ CHÍ MINH

 • Chủ đầu tư : SAMSUNG ELECTRONICS CE COMPLEX - SEHC2 - HỒ CHÍ MINH
 • Địa điểm : KCN CÔNG NGHỆ CAO - QUẬN 9 - HỒ CHÍ MINH
 • Sản phẩm cung cấp : BÔNG THỦY TINH 24KG - 75MM 2 MẶT BẠC
 • Diện tích : 28,224 M2
SAMSUNG BẮC NINH - SDV V2

SAMSUNG BẮC NINH - SDV V2

 • Chủ đầu tư : SAMSUNG BẮC NINH - SDV V2
 • Địa điểm : KCN SAMSUNG - BẮC NINH
 • Sản phẩm cung cấp : BÔNG THỦY TINH 24KG - 75MM 2 MẶT BẠC
 • Diện tích : 20,068 M2
 WONPOONG C & S - KCN NGUYÊN KHÊ ĐÔNG ANH - HÀ

WONPOONG C & S - KCN NGUYÊN KHÊ ĐÔNG ANH - HÀ NỘI

 • Chủ đầu tư : WONPOONG C & S - KCN NGUYÊN KHÊ ĐÔNG ANH - HÀ NỘI
 • Địa điểm : ĐÔNG ANH - HÀ NỘI
 • Sản phẩm cung cấp : VÍT B2
 • Diện tích : 97,500 CON

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • PHONG KINH DOANH 2
  (0283) 911 7201
 • PHONG KINH DOANH 1
  (0283) 911 7203
HOT LINE: 0903852255