Năm 2015

 NHÀ MÁY VINA KYUNG SEUNG - ÂU LÂU - YÊN BÁI

NHÀ MÁY VINA KYUNG SEUNG - ÂU LÂU - YÊN BÁI

  • Chủ đầu tư : NHÀ MÁY VINA KYUNG SEUNG - ÂU LÂU - YÊN BÁI
  • Địa điểm : KCN ÂU LÂU - YÊN BÁI
  • Sản phẩm cung cấp : ESP FOAM WHITE
  • Diện tích : 23,400 M2

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  • PHONG KINH DOANH 2
    (0283) 911 7201
  • PHONG KINH DOANH 1
    (0283) 911 7203
HOT LINE: 0903852255