Năm 2010

CÔNG TRÌNH DỆT KIM ĐÔNG PHƯƠNG

CÔNG TRÌNH DỆT KIM ĐÔNG PHƯƠNG

  • Chủ đầu tư : CÔNG TRÌNH DỆT KIM ĐÔNG PHƯƠNG
  • Địa điểm : KCN XUYÊN Á, ĐỨC HÒA, LONG AN
  • Sản phẩm cung cấp : Cách nhiệt mái sản phẩm túi khí
  • Diện tích : 21,450 M2

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  • Kinh doanh 2
    (0283) 911 7203
  • Kinh doanh 1
    (0283) 911 7201
HOT LINE: 090 338 5766