Dự án

Công ty TNHH Đại Hoàng Nam
  • Chủ đầu tư : Công ty TNHH Đại Hoàng Nam
  • Địa điểm : Lô A9, KCN Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
  • Sản phẩm cung cấp : Tấm PE-OPP phủ 02 mặt bạc
  • Diện tích : 1.550m2

:: Các dự án khác ::

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  • PHONG KINH DOANH 2
    (0283) 911 7201
  • PHONG KINH DOANH 1
    (0283) 911 7203
HOT LINE: 0903852255