NĂM 2015

Tiếng Việt Tiếng Anh

Hotline hỗ trợ:

+84 903852255
NĂM 2015

WONPOONG C & S - KCN NGUYÊN KHÊ ĐÔNG ANH - HÀ NỘI

WONPOONG C & S - KCN NGUYÊN KHÊ ĐÔNG ANH - HÀ NỘI

Ngày đăng: 31/03/2021 03:07 PM

Chủ đầu tư : WONPOONG C & S - KCN NGUYÊN KHÊ ĐÔNG ANH - HÀ NỘI Địa điểm : ĐÔNG ANH - HÀ NỘI Sản phẩm cung cấp : VÍT B2 Diện tích : 97,500 CON

 SAMSUNG BẮC NINH - SDV V2

SAMSUNG BẮC NINH - SDV V2

Ngày đăng: 31/03/2021 03:06 PM

Chủ đầu tư : SAMSUNG BẮC NINH - SDV V2 Địa điểm : KCN SAMSUNG - BẮC NINH Sản phẩm cung cấp : BÔNG THỦY TINH 24KG - 75MM 2 MẶT BẠC Diện tích : 20,068 M2

SAMSUNG ELECTRONICS CE COMPLEX - SEHC2 - HỒ CHÍ MINH

SAMSUNG ELECTRONICS CE COMPLEX - SEHC2 - HỒ CHÍ MINH

Ngày đăng: 31/03/2021 03:06 PM

Chủ đầu tư : SAMSUNG ELECTRONICS CE COMPLEX - SEHC2 - HỒ CHÍ MINH Địa điểm : KCN CÔNG NGHỆ CAO - QUẬN 9 - HỒ CHÍ MINH Sản phẩm cung cấp : BÔNG THỦY TINH 24KG - 75MM 2 MẶT BẠC Diện tích : 28,224 M2

SAMSUNG ELECTRONICS CE COMPLEX - VD2 + VD3 - HỒ CHÍ MINH

SAMSUNG ELECTRONICS CE COMPLEX - VD2 + VD3 - HỒ CHÍ MINH

Ngày đăng: 31/03/2021 03:05 PM

Chủ đầu tư : SAMSUNG ELECTRONICS CE COMPLEX - VD2 + VD3 - HỒ CHÍ MINH Địa điểm : KCN CÔNG NGHỆ CAO - QUẬN 9 - HỒ CHÍ MINH Sản phẩm cung cấp : BÔNG THỦY TINH 24KG - 75MM 2 MẶT BẠC Diện tích : 18,960 M2

SAMSUNG ELECTRONICS CE COMPLEX - VD4 - HỒ CHÍ MINH

SAMSUNG ELECTRONICS CE COMPLEX - VD4 - HỒ CHÍ MINH

Ngày đăng: 31/03/2021 03:05 PM

Chủ đầu tư : SAMSUNG ELECTRONICS CE COMPLEX - VD4 - HỒ CHÍ MINH Địa điểm : KCN CÔNG NGHỆ CAO - QUẬN 9 - HỒ CHÍ MINH Sản phẩm cung cấp : BÔNG THỦY TINH 24KG - 75MM 2 MẶT BẠC Diện tích : 13,896 M2

 CÔNG TY THÉP VIỆT

CÔNG TY THÉP VIỆT

Ngày đăng: 31/03/2021 03:04 PM

Chủ đầu tư : CÔNG TY THÉP VIỆT Địa điểm : CỤM KCN PHÚ CƯỜNG - ĐỊNH QUÁN - ĐỒNG NAI Sản phẩm cung cấp : BÔNG THỦY TINH 12KG - 50MM 1MẶT BẠC Diện tích : 13,032 M2

ZIFA KHU KINH TẾ MANHATTANT, TỈNH SVAYRIENG - CAMPUCHIA

ZIFA KHU KINH TẾ MANHATTANT, TỈNH SVAYRIENG - CAMPUCHIA

Ngày đăng: 31/03/2021 03:03 PM

Chủ đầu tư : ZIFA KHU KINH TẾ MANHATTANT, TỈNH SVAYRIENG - CAMPUCHIA Địa điểm : HẢI QUAN CỬA KHẨU MỘC BÀI Sản phẩm cung cấp : BÔNG THỦY TINH 10KG - 75MM 1 MẶT BẠC Diện tích : 7,704 M2

CỬA HÀNG VINA HOÀNG DŨNG ĐỒNG NAI

CỬA HÀNG VINA HOÀNG DŨNG ĐỒNG NAI

Ngày đăng: 31/03/2021 03:02 PM

Chủ đầu tư : CỬA HÀNG VINA HOÀNG DŨNG ĐỒNG NAI Địa điểm : BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI Sản phẩm cung cấp : BÔNG THỦY TINH 12KG - 50MM MỘT MẶT BẠC Diện tích : 7,000 M2

SAMSUNG 3 - KCN YÊN BÌNH 1 - THÁI NGUYÊN

SAMSUNG 3 - KCN YÊN BÌNH 1 - THÁI NGUYÊN

Ngày đăng: 31/03/2021 03:02 PM

Chủ đầu tư : SAMSUNG 3 - KCN YÊN BÌNH 1 - THÁI NGUYÊN Địa điểm : KCN YÊN BÌNH 1 - PHỔ YÊN - THÁI NGUYÊN Sản phẩm cung cấp : BÔNG THỦY TINH 24KG - 75MM 2 MẶT BẠC Diện tích : 6,012 M2
Zalo
Hotline