GIỚI THIỆU VỀ VIETSPACE

Tiếng Việt Tiếng Anh

Hotline hỗ trợ:

+84 903852255
GIỚI THIỆU VỀ VIETSPACE

Chúng tôi tin rằng trách nhiệm đầu tiên là với khách hàng. Mọi thứ được tạo ra phải có chất lượng cao. Và liên tục cố gắng giảm chi phí để duy trì giá cả hợp lý. Đơn đặt hàng của khách phải được phục vụ kịp thời và chính xác. Các nhà cung cấp và nhà phân phối của chúng tôi phải có cơ hội tạo ra lợi nhuận một cách công bằng.  

► Chúng tôi chịu trách nhiệm với nhân viên, những người làm việc với chúng tôi trên toàn thế giới. Mỗi người phải được coi là một cá thể. Chúng tôi tôn trọng nhân phẩm và ghi nhận công sức của họ. Họ phải có cảm giác an toàn trong công việc. Lương thưởng phải công bằng và đầy đủ, cùng điều kiện làm việc sạch sẽ, trật tự và an toàn. Chúng tôi lưu tâm đến những cách thức để giúp nhân viên của chúng tôi hoàn thành trách nhiệm với gia đình của họ. Nhân viên phải cảm thấy tự do để đưa ra đề xuất và khiếu nại. Phải có cơ hội bình đẳng khi làm việc, phát triển và thăng tiến cho những người đủ tiêu chuẩn.  


► Chúng tôi chịu trách nhiệm với các cộng đồng nơi chúng tôi sống và cộng đồng thế giới. Chúng tôi hỗ trợ các công việc và tổ chức từ thiện tốt và chịu phần thuế của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích các cải tiến dân sự và sức khỏe và giáo dục tốt hơn. Chúng tôi duy trì tốt tài sản mà chúng tôi được đặc quyền sử dụng, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.► Trách nhiệm cuối cùng là với cổ đông. Doanh nghiệp phải tạo ra lợi nhuận. Chúng tôi thử nghiệm những ý tưởng mới. Nghiên cứu phải được tiến hành, các chương trình sáng tạo được phát triển và những sai lầm phải được trả giá. Thiết bị mới được mua, cơ sở vật chất mới được cung cấp và sản phẩm mới ra mắt. Nguồn dự trữ được tạo ra để cung cấp cho những khoảng thời gian khó khăn, bất lợi. Khi chúng tôi hoạt động theo các nguyên tắc này, các cổ đông cũng nhận ra lợi ích công bằng của họ.

Chia sẻ:
Zalo
Hotline